Persondatabeskyttelse

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at bruge dem til opfyldelse af den forbrugeraftale, som Sælger indgår med Køber ved at afgive en ordre i denne netbutik. Denne forbrugeraftale er også det juridiske grundlag for behandling af Købers personoplysninger. Levering af Købers personoplysninger er et kontraktligt krav, der er nødvendigt for indgåelse af kontrakten. Udlevering af personoplysninger er en betingelse for køb i Sælgers e-shop. Undladelse af at give Sælger alle nødvendige personoplysninger kan resultere i manglende indgåelse af købsaftalen.

Ved behandling af personoplysninger skal Sælger handle i overensstemmelse med lov 18/2018 om beskyttelse af personoplysninger og skal kun behandle de personoplysninger, der er nødvendige for indgåelse af en forbrugeraftale.

Sælger behandler løbende købers personoplysninger.

Købers personoplysninger vil blive opbevaret i Sælgers informationssystem i ti år.

Køber har ret og mulighed for at opdatere sine personlige data i online-tilstand på hjemmesiden for online shoppen, i kundeområdet, efter at have logget ind eller ved at bruge de forskellige formularer (via e-mail, skriftligt).

For forbrugerkontrakten kan personoplysninger videregives til tredjemand - kurerfirmaer og den virksomhed, der behandler regnskabsbilag.

Købers personlige oplysninger videregives ikke.

Sælger kan give Købers personlige oplysninger (i det omfang: e-mailadresse) til virksomheden Heureka Shopping sro, udelukkende med henblik på "Verified by Customer"-programmet, for at få feedback fra Køber i forbindelse med køb foretaget i Sælgers e-shop.

Køber har ret til at få bekræftelse fra Sælger på, hvilke af Købers personoplysninger, der behandles i Sælgers e-butik. Køber har ret til at få adgang til sådanne data, samt det formål, hvortil de behandles, de kategorier af data, der behandles, for hvem persondata gøres tilgængelige, hvor længe persondata opbevares, om automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering , eksisterer.

Den første levering af ovenstående personoplysninger til Køber er gratis. Gentagen levering af de personlige oplysninger, som køberen anmoder om, vil være underlagt et administrationsgebyr på €5.

Køber kan kræve, at sælger retter eller udfylder ufuldstændige personoplysninger vedrørende køber. Køber kan anmode om, at hans data slettes eller at behandlingen af sådanne data begrænses. Køber kan også gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.

Købers behandling af personoplysninger er også nødvendig for arkivering (for at opfylde Sælgers forpligtelse baseret på lovgivningen i Den Slovakiske Republik, f.eks. at opbevare regnskabsdokumenter i ti år). Hvis Køber anmoder om sletning af personoplysninger behandlet i forbindelse med købsaftalen, kan dennes anmodning blive afvist.

Køber har ret til at kræve, at Sælger begrænser behandlingen af Købers personoplysninger, hvis Køber bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne i den periode, der er nødvendig for, at Sælger kan verificere rigtigheden af personoplysningerne.

Køber har ret til at modtage de personoplysninger om ham, som han har givet til Sælger, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Køber har ret til at overføre disse personoplysninger til en anden operatør, hvis det er teknisk muligt.

Køber har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af hans data til direkte markedsføringsformål. Han kan også gøre indsigelse, hvis hans data behandles til Sælgers legitime interesse.

Hvis køber har mistanke om, at hans/hendes personoplysninger behandles ulovligt, kan han/hun indgive en klage til Persondatatilsynet for at indlede persondatabeskyttelsesproceduren.

Ovenstående oplysninger om behandling af personoplysninger gælder også for prækontraktuelle forhold (dvs. registrering i en e-butik for fremtidige køb eller for eksempel anmodning om et tilbud eller information om sælgers varer og tjenester).

For at sikre, at netbutikken fungerer korrekt, kan Sælger gemme små datafiler - cookies - på Købers enhed, hvorved netbutikken kan gemme aktivitets- og indstillingsdata (f.eks. loginnavn, sprog, skriftstørrelse osv.) .) i en vis periode. Sælgers netbutik anvender cookies til at huske købers brugerindstillinger og til den nødvendige funktionalitet af netbutikken eller til markedsføringsformål. Køber kan slette alle cookies, der er gemt på hans eller hendes enhed, og om nødvendigt indstille internetbrowseren på hans eller hendes enhed til at forhindre, at cookies gemmes. I dette tilfælde skal køberen muligvis manuelt redigere nogle indstillinger, når han vender tilbage til onlinebutikken, og nogle tjenester eller funktioner i onlinebutikken fungerer muligvis ikke.